Επικοινωνία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Παγκάλου 61, Ελευσίνα
τηλ. 2105546275
info@kentromeleths.gr