Κανονισμός λειτουργίας

  1. Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για τις ημέρες και ώρες που τα παιδιά θα πρέπει να φεύγουν νωρίτερα ή ασυνόδευτα.
  2. Παρακαλούμε να διαβάζετε και να υπογράφετε το τετράδιο επικοινωνίας.
  3. Το σχολικό πρόγραμμα κάθε μαθητή κατατίθεται στη Διεύθυνση. Με ευθύνη του μαθητή πρέπει επίσης να αναφέρονται και οι οποιεσδήποτε αλλαγές του προγράμματος.
  4. Καθημερινά ο μαθητές θα πρέπει να φέρνουν τα μαθήματα της επόμενης μέρας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους τα Μαθηματικά και την Γλώσσα.
  5. Δεν επιτρέπεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων στο κέντρο μελέτης.
  6. Παρακαλούμε οι μαθητές να προσέρχονται και να φεύγουν στην ώρα τους, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του χώρου.
  7. Τα παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται να προσέρχονται καθημερινά ακόμη και όταν δεν έχουν σχολείο, ώστε να επωφελούνται από τις επαναλήψεις.
Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας μας και μαθήματα