Ο νέος μας χώρος

Ο νέος μας χώρος

Οι απαιτήσεις μας για να παρέχουμε τα μέγιστα στα παιδιά μας οδήγησαν στη μεταφορά σε νέο χώρο που προάγει την ασφάλεια, την άνεση, την καθημερινή φροντίδα και την μάθησή τους σε ένα χαρούμενο και δημιουργικό περιβάλλον.

Με πέντε αίθουσες διδασκαλίας και εξειδικευμένο προσωπικό που αποτελείται μόνο από απόφοιτους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είμαστε βέβαιοι πως το παιδί σας θα πάρει τα σωστά εφόδια για μια επιτυχημένη μαθητική πορεία.