Παροχές

Καθημερινή δίωρη προετοιμασία των σχολικών μαθημάτων

Ενισχυτική διδασκαλία βασικών μαθημάτων (γλώσσα- μαθηματικά). (4 ώρες την εβδομάδα)

Πρόγραμμα ανάπτυξης γραπτής έκφρασης. (2 ώρες την εβδομάδα)

Ιδιαίτερα μαθήματα

Summer camp

Κέντρο Μελέτης Ελευσίνα

Παροχές – Υπηρεσίες

Καθημερινή ενημέρωση της προόδου του μαθητή μέσω τετραδίου επικοινωνίας. Προκαθορισμένες συναντήσεις για λεπτομερή ενημέρωση

Αυστηρά ολιγομελή τμήματα 5 ατόμων

Χώρος απασχόλησης και δημιουργικού παιχνιδιού

Δυνατότητα προσέλευσης των μαθητών αμέσως μετά το σχολείο και κατανάλωση μεσημεριανού γεύματος στον χώρο μας

Μελέτη των ξένων γλωσσών του σχολείου

Εξειδίκευση μόνο σε παιδιά δημοτικού. Έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό απόφοιτοι δασκάλων- παιδαγωγών

Συνεργασία με ειδικούς (ειδική παιδαγωγό, ψυχολόγο, λογοθεραπεύτρια, εργοθεραπεύτρια)