Προφίλ

Δημιουργήσαμε ένα χώρο ευχάριστο, ασφαλή, γεμάτο χρώμα και φως που απευθύνεται σε μαθητές του δημοτικού.

Στο χώρο αυτό το παιδί σας έχει την δυνατότητα να προετοιμάζεται κατάλληλα σε καθημερινή βάση για τα σχολικά μαθήματα της επόμενης ημέρας.

Η αποδοτική μελέτη με την καθοδήγηση έμπειρων δασκάλων για τα μαθήματα συμβάλλει στην πλήρη εμπέδωση της σχολικής ύλης από το παιδί σας. Παράλληλα, ο μαθητής αφού έχει προετοιμαστεί σωστά για τις μαθησιακές του υποχρεώσεις επιστρέφει στο σπίτι και μπορεί να ασχοληθεί με τα ενδιαφέροντα του στον ελεύθερο χρόνο που πλέον διαθέτει.

Μπορούμε να σας εγγυηθούμε για την αποτελεσματικότητα του συστήματος μας, το οποίο βασίζεται στην αγάπη μας για το παιδί, στο σεβασμό της προσωπικότητας του, στο εξειδικευμένο μας προσωπικό αλλά και στο αίσθημα ευθύνης που έχουμε απέναντι του για την πρόοδο και την εξέλιξη του.

Το Πρότυπο Κέντρο Μελέτης βοηθά εσάς που:

Εργάζεστε και δεν διαθέτετε τον απαραίτητο χρόνο για την καθημερινή προετοιμασία του παιδιού σας

Θέλετε να αναλάβουν την προετοιμασία του παιδιού σας εξειδικευμένοι δάσκαλοι

Επιθυμείτε να θέσετε τις κατάλληλες αρχές στο παιδί σας, ώστε να μάθει να οργανώνει το διάβασμα του μόνο του

Ουσιαστικά στο Πρότυπο Κέντρο Μελέτης το παιδί σας έχει την ευκαιρία με την καθημερινή του παραμονή στα ολιγομελή τμήματα μας, να καλύπτει όλες τις μαθησιακές του υποχρεώσεις και να εξασφαλίζει ελεύθερο χρόνο για ότι δραστηριότητα επιθυμεί.

Οι κυριότεροι στόχοι μας είναι:

Nα αναπτύξει ο μαθητής τις κατάλληλες δεξιότητες οργάνωσης της μελέτης του έτσι ώστε να μάθει το παιδί να διαβάζει μόνο του

Να καλύψει πιθανά μαθησιακά ελλείμματα τα οποία έχουν προκύψει τις προηγούμενες σχολικές χρονιές

Να αποκτήσει διάθεση και κίνητρα για μάθηση, αναπτύσσοντας οργανωτικές δεξιότητες μελέτης που βελτιώνουν την αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητάς του και το κινητοποιούν ώστε να συνειδητοποιήσει ότι το διάβασμα είναι προσωπική υπόθεση και υποχρέωση